ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

חברות תעופה

AIM Aviation

פרטי התקשרות

החברה מחכירה מטוסים לטיסות פרטיות בינלאומיות ופנים ארציות, הטסת מטענים מיוחדים, טיסות ניסוי והטסת נוסעים בישראל (מוניות אוויר).