ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תערוכת כרזות מעוצבות לימי העצמאות למדינת ישראל

תמונות מהתערוכה:

הקמת תערוכת כרזות לימי העצמאות בשדרה
הקמת תערוכת כרזות לימי העצמאות בשדרה
כרזות מהתערוכה
כרזות מהתערוכה
כרזות מהתערוכה
כרזות מהתערוכה
כרזות מהתערוכה
כרזות מהתערוכה