ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

גנים ופסלים סביבתיים

תמונות מהתערוכה

פסלים סביבתיים בנתב"ג
פסלים סביבתיים בנתב"ג
פסלים סביבתיים בנתב"ג
פסלים סביבתיים בנתב"ג
הגן ע"ש שמואל קנדל ז"ל – מנהל נתב"ג
הגן ע"ש שמואל קנדל ז"ל – מנהל נתב"ג
הגן ע"ש שמואל קנדל ז"ל – מנהל נתב"ג
הגן ע"ש שמואל קנדל ז"ל – מנהל נתב"ג
גן ארץ ישראל
גן ארץ ישראל
גן ארץ ישראל