ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

120 שנות ציונות

על התערוכה מוצגות 0 תוצאות

הציונות היא התנועה הלאומית שעל בסיסה קמה מדינת ישראל. היא המקור להכרזת העצמאות, לחוק השבות, להמנון הלאומי, לדגל, ובעצם לכל הסמלים והאידיאולוגיה שהצדיקו את קיומה של המדינה. עד היום מנחים ערכי הציונות ומשימותיה את ראשי המדינה ומחברים את העם היושב בציון עם יהודי התפוצות. התערוכה הוצגה בשדירה המובילה אל אולם הדיוטי פרי בטרמינל 3.
התערוכה הוצגה ביוזמת ההסתדרות הציונית העולמית במסגרת אירועי "120 שנות ציונות" לציון הקונגרס הציוני הראשון שהתקיים באוגוסט 1897 בבאזל.

"פוסטר התערוכה "הציונות אידיאל אינסופי
עלייה
בטחון
4
התיישבות
נשים
שפה
תפוצות