ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

Fees for CUTE system for 2023 – Ramon Airport:

תעריפי שימוש בציוד CUTE לשנת 2023:

Equipment code

Name of equipment

Tariff 2022

IWS

Computer Monitor

      748.11

ATB

Boarding Pass Printer

      813.87

BTP

Bag Tag Printer

      316.92

DPT

Document Printer

       90.55

MSR/OCR

Document Reader

      328.78

 

תעריפי נוסעים לפי מדרגות (בינלאומי ופנים ארצי):

User passenger traffic on an annual basis

Total charge for debit per passenger (NIS)

1 - 25,000

                          3.45

25,001 - 50,000

                          3.29

50,001 - 75,000

                          3.13

75,001 - 100,000

                          2.92

100,001 - 500,000

                          2.43

Above  500,000

                          1.89