ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה בינ"ל בנמל התעופה רמון לשנת 2023

אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה בינ"ל בנמל התעופה רמון לשנת 2023 מוצגות 0 תוצאות

התעריפים נקובים בדולר אמריקאי ותקפים החל מיום 01.01.2023

סוג החיוב שיטת החיוב US $
אגרת נחיתה - חיוב לנחיתה לפי נתון משקל MTOW                  (תקנה 3) עד 1,500 ק"ג 14.34
מ - 1,501 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם, תוספת של 9.52
     
אגרת חניה (תקנה 6) עד שלוש שעות חניה פטור מחיוב
מעל 3 שעות חניה, לכל 24 שעות או חלק מהן 25% מאגרת הנחיתה
     
אגרת פיקוח אווירי (תקנה 11) לכל נחיתה עפ"י משקל MTOW של כלי הטיס
עד 5,700 ק"ג  3.44
מ - 5,701 ועד 20,000 ק"ג 11.56
מ - 20,001 ועד 50,000 ק"ג 34.83
מ - 50,001 ועד 100,000 ק"ג 57.96
מ - 100,001 ועד 200,000 ק"ג 92.78
מ - 200,001 ועד 300,000 ק"ג 139.11
מעל 300,000 ק"ג 197.06
     
אגרות לנוסעים
אגרת נוסע יוצא (תקנה 13) לתינוק שטרם מלאו לו שנתיים פטור מחיוב
לנוסע היוצא 13.65
     
אגרת שרותי נוסע נכנס        (תקנה 10) לכל נוסע נכנס 3.51

 

 

שירותים נוספים/אופציונליים
סוג החיוב שיטת החיוב US $
שירות אספקת חשמל לכלי הטיס עד 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה נוספת, או חלק ממנה ועד ל - 3 שעות 61.90
עד 225 מושבים, לשעה הרביעית או חלק ממנה 41.90
עד 225 מושבים, מהשעה החמישית לכל שעה נוספת או חלק ממנה 20.20
מעל 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה נוספת, או חלק ממנה ועד ל - 3 שעות 69.70
מעל 225 מושבים, לשעה הרביעית או חלק ממנה 46.50
מעל 225 מושבים, מהשעה החמישית לכל שעה נוספת או חלק ממנה 23.30
     
הסעות בצד האווירי חיוב לכיוון לפי מספר המושבים במטוס
עד 140 מושבים 89.80
מ - 141 עד 210 מושבים 134.80
מ - 211 עד 280 מושבים 193.60
מ - 281 עד 350 מושבים 266.30
מ - 351 מושבים עד 420 מושבים 326.80
מ - 421 מושבים ומעלה 370.10
     
הסעות מיוחדות חיוב לכיוון, שעות העומס 04:00-07:00/14:00-17:00 UTC
אוטובוס 72.80
אוטובוס בשעות עומס 137.90
מידיבוס 57.30
מידיבוס בשעות עומס 110.00
הסעת נוסעי מטוס פרטי (עד 4 נוסעים) מ/אל הטרמינל, הסעה ברכב שירות מיוחד לחדרי אחמי"ם מהמטוס או אל המטוס 20.20
     
שירותים מיוחדים שטיפת רחבה 186.70
כוננות תדלוק חם 111.90
כוננות כבאים בתחנה 19.30
פיזור חומר סופג 40.30
שימוש במטאטא מנועי - לשעה או חלק ממנה 142.50
מזגן נייד 295.10
הסעה באמבולנס לבית חולים 84.10
     
כללי הנכם מתבקשים לשלם את החשבונות שיוגשו לכם בגין אגרות ושירותים בתעופה בינ"ל תוך 15 יום מיום הוצאתן. פיגור בתשלום יגרור חיוב בריבית, בהתאם לתקנה 20.
במקרה של מחלוקת, נוסח תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991 הוא שקובע.