ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה בינ"ל בנמל התעופה חיפה לשנת 2023

נספח 3 - אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה בינ"ל בנמל התעופה חיפה 2023 מוצגות 0 תוצאות

התעריפים נקובים בדולר אמריקאי ותקפים החל מיום 01.01.2023

 

סוג החיוב שיטת החיוב US $
אגרת נחיתה - חיוב לנחיתה לפי נתון משקל MTOW                     (תקנה 3) עד 1,500 ק"ג 21.12
מ - 1,501 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם, תוספת של 14.11
     
אגרת חניה (תקנה 6) עד שלוש שעות חניה פטור מחיוב
מעל 3 שעות חניה, לכל 24 שעות או חלק מהן 25% מאגרת הנחיתה
     
אגרת פיקוח אווירי (תקנה 11) לכל נחיתה עפ"י משקל MTOW של כלי הטיס
עד 5,700 ק"ג  5.74
מ - 5,701 ועד 20,000 ק"ג 19.27
מ - 20,001 ועד 50,000 ק"ג 58.05
מ - 50,001 ועד 100,000 ק"ג 96.60
מ - 100,001 ועד 200,000 ק"ג 154.64
מ - 200,001 ועד 300,000 ק"ג 231.84
מעל 300,000 ק"ג 328.43
     
אגרות לנוסעים
אגרת נוסע יוצא (תקנה 13) לתינוק שטרם מלאו לו שנתיים פטור מחיוב
לנוסע היוצא 13.65
     
אגרת שרותי נוסע נכנס        (תקנה 10) לכל נוסע נכנס 5.85
     

 

שירותים נוספים/אופציונליים
סוג החיוב שיטת החיוב US $
הסעות מיוחדות חיוב לכיוון, שעות העומס 04:00-07:00/14:00-17:00 UTC
אוטובוס 72.80
אוטובוס בשעות עומס 137.90
מידיבוס 57.30
מידיבוס בשעות עומס 110.00
הסעת נוסעי מטוס פרטי (עד 4 נוסעים) מ/אל הטרמינל, הסעה ברכב שירות מיוחד לחדרי אחמי"ם מהמטוס או אל המטוס 20.20
     
שירותים מיוחדים שטיפת רחבה 186.70
כוננות תדלוק חם 111.90
כוננות כבאים בתחנה 19.30
פיזור חומר סופג 40.30
שימוש במטאטא מנועי - לשעה או חלק ממנה 142.50
הסעה באמבולנס לבית חולים 84.10
     
כללי הנכם מתבקשים לשלם את החשבונות שיוגשו לכם בגין אגרות ושירותים בתעופה בינ"ל תוך 15 יום מיום הוצאתן. פיגור בתשלום יגרור חיוב בריבית, בהתאם לתקנה 20.
במקרה של מחלוקת, נוסח תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991 הוא שקובע.