ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה בינ"ל בנמל התעופה בן-גוריון 2023

אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה בינ"ל בנמל התעופה בן-גוריון לשנת 2023 מוצגות 0 תוצאות

התעריפים נקובים בדולר אמריקאי ותקפים החל מיום 01.01.2023

סוג החיוב שיטת החיוב US $
אגרת נחיתה - חיוב לנחיתה לפי נתון משקל MTOW                     (תקנה 3) עד 1,500 ק"ג 21.12
מ - 1,501 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם, תוספת של 14.11
 
אגרת חניה (תקנה 6) עד שלוש שעות חניה פטור מחיוב
מעל 3 שעות חניה, לכל 24 שעות או חלק מהן 25% מאגרת הנחיתה
 
שירות גשר נוסעים/שרוול (PLB) חיוב מבוסס על משך חיבור המטוס לשירות בסבב ומספר המושבים בכלי הטיס.
עד 140 מושבים ל - 3 השעות הראשונות 302.00
עד 140 מושבים לכל שעה נוספת או חלק ממנה 31.00
מ - 141 עד 210 מושבים ל - 3 השעות הראשונות 449.00
מ- 141 עד 210 מושבים לכל שעה נוספת או חלק ממנה  46.50
מ - 211 עד 280 מושבים ל - 3 השעות הראשונות 603.90
מ- 211 עד 280 מושבים לכל שעה נוספת או חלק ממנה 61.90
מ - 281 עד 350 מושבים ל - 3 השעות הראשונות 774.20
מ- 281 עד 350 מושבים לכל שעה נוספת או חלק ממנה 77.40
מ - 351 עד 420 מושבים ל - 3 השעות הראשונות 890.40
מ- 351 עד 420 מושבים לכל שעה נוספת או חלק ממנה 85.20
מעל 421 מושבים ל - 3 השעות הראשונות 975.50
מעל 421 מושבים לכל שעה נוספת או חלק ממנה 92.90

 

סוג החיוב שיטת החיוב US $
שירות אספקת חשמל לכלי הטיס חיוב מבוסס על משך חיבור המטוס לשירות בסבב ומספר המושבים בכלי הטיס.
עד 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה נוספת או  חלק ממנה ועד ל - 3 שעות, חיוב יחסי לכל 15 דקות נוספות או חלק מהן. 61.90
עד 225 מושבים, לשעה הרביעית או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות או חלק מהן. 41.90
עד 225 מושבים, מהשעה החמישית לכל שעה נוספת או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות נוספות או חלק מהן. 20.20
מעל 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה נוספת או חלק ממנה ועד ל - 3 שעות, חיוב יחסי לכל 15 דקות  נוספות או חלק מהן. 69.70
מעל 225 מושבים, לשעה הרביעית או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות או חלק מהן. 46.50
מעל 225 מושבים, מהשעה החמישית לכל שעה נוספת או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות נוספות או חלק מהן. 23.30
     
שירות אספקת מיזוג אוויר למטוס באמצעות גשר הנוסעים חיוב מבוסס על משך חיבור המטוס לשירות בסבב ומספר המושבים בכלי הטיס.
עד 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה שלמה נוספת. חיוב יחסי לכל 15 דקות או חלק מהן. 85.20
מעל 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה שלמה נוספת, חיוב יחסי לכל 15 דקות או חלק מהן. 116.20
     
אגרת פיקוח אווירי (תקנה 11) לנחיתה עפ"י משקל MTOW של כלי הטיס
עד 5,700 ק"ג  5.74
מ - 5,701 ועד 20,000 ק"ג 19.27
מ - 20,001 ועד 50,000 ק"ג 58.05
מ - 50,001 ועד 100,000 ק"ג 96.60
מ - 100,001 ועד 200,000 ק"ג 154.64
מ - 200,001 ועד 300,000 ק"ג 231.84
מעל 300,000 ק"ג 328.43

 

סוג החיוב שיטת החיוב US $
 
אגרת בקרת טיסה של מעבר במרחב האווירי (תקנה 11א') לכל טיסה חולפת עפ"י משקל MTOW של כלי הטיס
עד 50,000 ק"ג  120.14
מ - 50,001 ועד 100,000 ק"ג 142.66
מ - 100,001 ועד 150,000 ק"ג 187.72
מ - 150,001 ועד 200,000 ק"ג 217.75
מ - 200,001 ועד 300,000 ק"ג 255.29
מעל 300,000 ק"ג 307.85
     
אגרת משאות (תקנה 9) לכל 10 ק"ג או חלק מהם 0.51
     
אגרות לנוסעים
אגרת נוסע יוצא (תקנה 13) לתינוק שטרם מלאו לו שנתיים פטור מחיוב
לנוסע היוצא למצרים 22.68
לנוסע היוצא מטרמינל 3 29.62
לנוסע היוצא מטרמינל 1 13.65
     
אגרת שרותי נוסע נכנס        (תקנה 10) לכל נוסע נכנס 5.85
     
אגרת סבלות נוסעים (תקנה 8) לכל נוסע בטרמינל 3 5.96
לנוסע היוצא מטרמינל 3                                                     בין השעות 04:00-08:00 UTC 9.54
לכל נוסע בטרמינל 1 3.55
לנוסע היוצא מטרמינל 1                                                     בין השעות 04:00-08:00 UTC 7.13
     
שירותים נוספים/אופציונליים
סוג החיוב שיטת החיוב US $
אגרת שרותי ניקיון - אופציונלי (תקנה 12) חיוב לפי נתון משקל MTOW של כלי הטיס
עד 35,000 ק"ג  214.40
מ - 35,001 ועד 45,000 ק"ג 353.90
מ - 45,001 ועד 75,000 ק"ג 391.29
מ - 75,001 ועד 115,000 ק"ג 444.86
מ - 115,001 ועד 150,000 ק"ג 471.82
מעל 150,000 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם 2.52

 

סוג החיוב שיטת החיוב US $
הסעות בצד האווירי חיוב לכיוון לפי מספר המושבים במטוס
עד 140 מושבים 89.80
מ - 141 עד 210 מושבים 134.80
מ - 211 עד 280 מושבים 193.60
מ - 281 עד 350 מושבים 266.30
מ - 351 מושבים עד 420 מושבים 326.80
מ - 421 מושבים ומעלה 370.10
הסעות מיוחדות חיוב לכיוון, שעות העומס 04:00-07:00/14:00-17:00 UTC
אוטובוס 72.80
אוטובוס בשעות עומס 137.90
מידיבוס 57.30
מידיבוס בשעות עומס 110.00
הסעת נוסעי מטוס פרטי (עד 4 נוסעים) מ/אל הטרמינל, הסעה ברכב שירות מיוחד לחדרי אחמי"ם מהמטוס או אל המטוס 20.20
     
אספקת מי שתיה עד 99 מושבים 92.90
מ - 100 עד 225 מושבים 157.90
מעל 225 מושבים 196.70
למטוסים פרטיים ולמטוסי מטען 92.90
     
ריקון שפכים עד 99 מושבים 105.30
מ - 100 עד 225 מושבים 182.70
מעל 225 מושבים 246.30
למטוסים פרטיים ולמטוסי מטען 105.30

 

סוג החיוב שיטת החיוב US $
שירותים נוספים פינוי אשפה 96.00
ריקון שופכין לבור 85.20
אחסון קונטיינרים - חיוב לקונטיינר עודף ליום 1.60
טרקטור - לשעה או חלק ממנה 60.50
מזלג הרמה - לשעה או חלק ממנה 65.50
מסוע (קונבייר) - לשעה או חלק ממנה 71.00
מסוע ממונע (היילודר) - לשעה או חלק ממנה 202.70
שטיפת רחבה 186.70
כוננות תדלוק חם 111.90
כוננות כיבוי אש בתחנה 19.30
שעות עבודה עובד ניקיון מטוסים - לשעה או חלק ממנה 40.30
שעות עבודה עובד ניטול - לשעה או חלק ממנה 40.30
שעות עבודה עובד 747 - לשעה או חלק ממנה 40.30
פריקה/טעינה ידנית - צוות מלא 241.70
פריקה טעינה ידנית מיוחדת - 1/2 שעה 120.80
פריקה/טעינה מלאה 373.20
הובלת ארונות קבורה 146.70
החזרת מטען למסוף מטענים 100.80
אספקת אמצעי היטס ריקים  100.80
מיון כבודה מיוחד 80.50
הובלת מזוודות משער העליה למטוס 58.70
פיזור חומר סופג 40.30
הסעה באמבולנס לבית חולים 84.10
שימוש במטאטא מנועי - לשעה או חלק ממנה 142.50
עגלת מטען - עד 12 שעות 8.00
סולם למטוס - עד 3 שעות 186.40
סולם מיוחד למטוס - עד 3 שעות 186.40
מזגן נייד - לשעה או חלק ממנה 295.10
השכרת גנרטור (הספק 140 קוו"א) - לשעה או חלק ממנה 107.90

 

הנחות
1. הנחה לגודל לתקנות 3,6             ו 8 עד 12 (תקנה 14).

2. הנחה לגודל לשירותי גשר נוסעים (שרוול), אספקת חשמל ומיזוג אוויר למטוס באמצעות גשר הנוסעים.
מנגנון הנחה המאפשר הנחה לגודל על בסיס החיוב החודשי שבוצע לחברת התעופה. גובה ההנחה המקסימלי הוא 20% לפי המדרגות הבאות:
שיעור הקטנה של 5%, במידה ושיעור חלקו של בעל כלי הטיס בהיקף מעל 10% עד 20% מהסכומים המגיעים לרשות בגין קבוצת האגרות או השירותים האמורים
שיעור הקטנה של 10%, במידה ושיעור חלקו של בעל כלי הטיס בהיקף מעל 20% עד 25% מהסכומים המגיעים לרשות בגין קבוצת האגרות או השירותים האמורים
שיעור הקטנה של 15%, במידה ושיעור חלקו של בעל כלי הטיס בהיקף מעל 25% עד 30% מהסכומים המגיעים לרשות בגין קבוצת האגרות או השירותים האמורים
שיעור הקטנה של 20%, במידה ושיעור חלקו של בעל כלי הטיס בהיקף  מעל 30% מהסכומים המגיעים לרשות בגין קבוצת האגרות או השירותים האמורים
     
הנחה לגודל לתקנות 3, 6, 11        ו -12  לטיסות מטען (תקנה 15) מנגנון הנחה המאפשר הנחה לגודל על בסיס החיוב החודשי שבוצע לחברת התעופה. גובה ההנחה המקסימלי הוא 20% לפי המדרגות הבאות:
שיעור הקטנה של 10%, במידה ושיעור חלקו של בעל כלי הטיס בהיקף 20% עד 30% מהסכומים המגיעים לרשות בגין קבוצת האגרות או השירותים האמורים.
שיעור הקטנה של 20%, במידה ושיעור חלקו של בעל כלי הטיס בהיקף  מעל 30% מהסכומים המגיעים לרשות בגין קבוצת האגרות או השירותים האמורים.
     
כללי הנכם מתבקשים לשלם את החשבונות שיוגשו לכם בגין אגרות ושירותים בתעופה בינ"ל תוך 15 יום מיום הוצאתן. פיגור בתשלום יגרור חיוב בריבית, בהתאם לתקנה 20.
במקרה של מחלוקת, נוסח תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991 הוא שקובע.