ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, הקמה, ניהול והפעלה של שני מתחמי שירות שהם בתי קפה חלביים, האחד ברוטנדה והשני בזרוע D שבאולם הנוסעים היוצאים בטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז: 2024/151/0014/00
תאריך פרסום: 08/04/2024
תאריך אחרון להגשה: 19/05/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 08/04/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 30/04/2024 שעה: 23:30