ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים בנסיעות מיוחדות במוניות ממעבר הגבול נהר הירדן לכל חלקי הארץ
מספר מכרז: 2023/15/603/001/00
תאריך פרסום: 16/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/04/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 16/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 28/03/2023 שעה: 10:00