ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקה של אוטומטים לצילום עצמי בטרמינל 3, טרמינל 1 בנמל תעופה בן גוריון ובמסוף הגבול אלנבי
מספר מכרז: 2023/15/040/024/00
תאריך פרסום: 23/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 23/04/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 23/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 22/04/2023 שעה: 23:30