ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להקצאת מתחם להעמדת לכלי טיס בשדה התעופה הרצלייה
מספר מכרז: 2023/151/0081/00
תאריך פרסום: 01/02/2024
תאריך אחרון להגשה: 13/03/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 01/02/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 12/03/2024 שעה: 08:00