ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה, להתאמה, ניהול והפעלה של מסעדה אסיאתית באולם הנוסעים היוצאים בטרמינל 3 בנתב"ג, בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0079/00
תאריך פרסום: 14/03/2024
תאריך אחרון להגשה: 29/05/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 14/03/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 01/04/2024 שעה: 23:30