ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של פיצריה באולם היוצאים שבטרמינל 1 של נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0072/00
תאריך פרסום: 11/03/2024
תאריך אחרון להגשה: 17/04/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 11/03/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 27/03/2024 שעה: 09:00