ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להקצאת מתחם להעמדת לכלי טיס בשדה התעופה הרצלייה
מספר מכרז: 2023/151/0065/00
תאריך פרסום: 28/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 19/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 14/11/2023 שעה: 23:30