ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת שני בתי קפה בזרועות B ו-C בדיוטי פרי שבאולם הנוסעים היוצאים בבניין האווירי שבטרמינל 3, בנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0057/00
תאריך פרסום: 11/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 24/12/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 11/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 27/09/2023 שעה: 23:30