ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת בתי קפה בשתי נקודות, האחת בחלק המזרחי והשנייה בחלק המערבי, באולם הדיוטי פרי שבאולם הנוסעים היוצאים בטרמינל 1 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0056/00
תאריך פרסום: 07/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 20/12/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 07/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 25/09/2023 שעה: 23:30