ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, הקמה ניהול והפעלת בית קפה, בצד המזרחי של אולם שחקים בטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0048/00
תאריך פרסום: 15/02/2024
תאריך אחרון להגשה: 20/03/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 15/02/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 19/03/2024 שעה: 23:30