ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מסעדה חלבית/בית קפה, באזור ההסעדה באולם היוצאים שבטרמינל 3 של נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0047/00
תאריך פרסום: 07/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 27/12/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 07/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 26/09/2023 שעה: 09:00