ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלה באמצעים טכנולוגיים של מערך כולל להסעת נוסעים במוניות מנתב"ג אל כל חלקי הארץ פיקוח על מערך המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון, כולל אחזקת מקומות השירות
מספר מכרז: 2023/151/0044/00
תאריך פרסום: 29/06/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/08/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 29/06/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 10/07/2023 שעה: 23:30