ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חדר אוכל ובית קפה חלבי למתן שירותי ההסעדה לקהל הרחב ולעובדים במסוף הגבול היבשתי נהר הירדן
מספר מכרז: 2023/151/0019/00
תאריך פרסום: 31/07/2023
תאריך אחרון להגשה: 05/09/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 31/07/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 13/08/2023 שעה: 23:30