ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלה באמצעים טכנולוגיים של מערך כולל להסעת נוסעים במוניות מנתב"ג אל כל חלקי הארץ; פיקוח על מערך המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון, כולל אחזקת מקומות השירות
מספר מכרז: 2022/15/040/046/00
תאריך פרסום: 22/12/2022
תאריך אחרון להגשה: 19/04/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 22/12/2022
תאריך סיום תשלום/רישום: 22/01/2023 שעה: 10:00