ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותים של ניהול והפעלת דלפק למכירה של משקפי שמש ואביזרים אופטיים אחרים (בפטור ממיסים) באולם היוצאים של טרמינל 3 בנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז: 2022/151/0029/00
תאריך פרסום: 28/08/2023
תאריך אחרון להגשה: 22/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/08/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 10/10/2023 שעה: 23:30