ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של הצבה, ניהול והפעלה של משאית/יות מזון לקהל הרחב במעבר הגבול מנחם בגין-טאבה ו/או בנמל התעופה רמון
מספר מכרז: 2019/151/0018/00
תאריך פרסום: 20/07/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/08/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 20/07/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 26/08/2023 שעה: 23:30