ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
התקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של מערכות AS-400 מתוצרת IBM עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/197/0007/00
תאריך פרסום: 28/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 06/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 06/11/2023 שעה: 09:00