ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, בנמל התעופה רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0042/00
תאריך פרסום: 28/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 21/12/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 29/11/2023 שעה: 23:30