ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לשימוש באולמות וחדרים המיועדים לפעילויות הדרכה, ימי עיון, כנסים, ישיבות וראיונות עבודה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0420/00
תאריך פרסום: 07/12/2023
תאריך אחרון להגשה: 08/01/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 07/12/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 07/01/2024 שעה: 23:30