ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הפעלה ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג התפעולי עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0401/00
תאריך פרסום: 11/01/2024
תאריך אחרון להגשה: 15/04/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 11/01/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 14/04/2024 שעה: 12:00