ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הדרכה במסגרת קורסים ו/או ריענונים לתפקיד פקחי טיסה ותדריכני מודיעין טייס, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0350/00
תאריך פרסום: 16/11/2023
תאריך אחרון להגשה: 05/02/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 16/11/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 05/02/2024 שעה: 10:00