ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ להערכה כלכלית-שמאית בתחום המקרקעין, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0321/00
תאריך פרסום: 22/11/2023
תאריך אחרון להגשה: 13/02/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 23/11/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 12/02/2024 שעה: 12:00