ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for Supply of Truck Mounted Rescue Stairs
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת מדרגות חילוץ ממטוסים
מספר מכרז: 2023/070/0255/00
תאריך פרסום: 15/01/2024
תאריך אחרון להגשה: 20/06/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 15/01/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 31/03/2024 שעה: 23:30