ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותים משפטיים בתחום רישוי תוכנות, מחשוב ענן, הגנת פרטיות, אבטחת מידע, סייבר, לרבות טיפול במשברי סייבר, מאגרי מידע ודיני אינטרנט, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0249/00
תאריך פרסום: 13/07/2023
תאריך אחרון להגשה: 07/09/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 13/07/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 06/09/2023 שעה: 12:00