ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
התקשרות בחוזה מסגרת לאספקת ארוחות בערבי שישי שבת וחגים, לעובדי רשות שדות התעופה ומורשים מטעמה במרחב אילת
תאריך פרסום: 28/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 28/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 30/11/2023 שעה: 10:00