ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for the Provision of Aviation Economics Consultancy Services for the Israel Airports Authority
מכרז פומבי בינלאומי למתן שירותי ייעוץ בתחום כלכלת תעופה בשדות התעופה בעולם עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0114/00
תאריך פרסום: 14/08/2023
תאריך אחרון להגשה: 05/12/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 14/08/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 20/11/2023 שעה: 23:30