ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הדברת מזיקים, טיפול בבעלי חיים וריסוס יתושים בשד"ת רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0098/00
תאריך פרסום: 05/06/2023
תאריך אחרון להגשה: 06/07/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 05/06/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 18/06/2023 שעה: 12:00