ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for the Provision of BHS/HBS Systems Consultancy Services for the Israel Airports Authority
מכרז פומבי בינלאומי להתקשרות מסגרת עם מתכנן/מפקח מומחה למערכות שינוע כבודה
מספר מכרז: 2023/070/0065/00
תאריך פרסום: 13/07/2023
תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 13/07/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 28/08/2023 שעה: 23:30