ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for Supply of Electrical Tractors for Towing Baggage Containers Dollies
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת טרקטורים חשמליים לגרירת עגלות להובלת מכולות מטען
מספר מכרז: 2023/070/0011/00
תאריך פרסום: 27/07/2023
תאריך אחרון להגשה: 27/11/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 27/07/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 26/11/2023 שעה: 23:30