ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
חוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של פתרונות ניהול שליטה ובקרה של מערכות IT עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/197/0053/00
תאריך פרסום: 23/02/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/03/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 23/02/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 29/03/2023 שעה: 12:00