ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
המכרז בוטל - מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון והקמה של מתקני פלדה נושאי אנטנות והגנה בפני ברקים ומתחי יתר, המותקנים בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/073/0059/00
תאריך פרסום: 27/02/2023
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 27/02/2023