ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותים משפטיים שוטפים בתחום עריכת מכרזים וחוזים מסחריים מקומיים ובינלאומיים ומתן שרותי ליטיגציה בתחום המשפט מנהלי, האזרחי דיני מכרזים ודיני התחרות
מספר מכרז: 2022/070/0494/00
תאריך פרסום: 27/02/2023
תאריך אחרון להגשה: 27/03/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 27/02/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 26/03/2023 שעה: 12:00