ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לחוזה מסגרת למתן שירותי בדיקות כשירות רפואית למאבטחים, פקחי טיסה, כבאים, מדריכי ירי וקרב מגע ומתן חיסונים עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0461/00
תאריך פרסום: 29/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 17/07/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 29/05/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 16/07/2023 שעה: 12:00