ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע גידור עסקאות Back Office עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0439/00
תאריך פרסום: 12/01/2023
תאריך אחרון להגשה: 21/03/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 12/01/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 20/03/2023 שעה: 12:00