ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for the Supply of Diesel Tractors for Towing Containers and Cargo Pallets Dollies
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת טרקטורי דיזל לגרירת עגלות עם מכולות מזוודות/משטחי מטען
מספר מכרז: 2022/070/0434/00
תאריך פרסום: 14/09/2023
תאריך אחרון להגשה: 15/01/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 14/09/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 15/01/2024 שעה: 10:00