ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for Supply of Viscous Damping Devices
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת מרסנים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
מספר מכרז: 2022/070/0322/00
תאריך פרסום: 26/06/2023
תאריך אחרון להגשה: 11/09/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 26/06/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 10/09/2023 שעה: 23:30