ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת, התקנת ואחזקת מצברי ליתיום עבור טרקטורים חשמליים ומטענים למצברי ליתיום עבור טרקטורים חשמליים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0190/00
תאריך פרסום: 16/03/2023
תאריך אחרון להגשה: 29/05/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 16/03/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 13/04/2023 שעה: 12:00