ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת והתקנת מערך ציוד המטבח , החלבי והבשרי בטרמינל 3 עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2022/070/0169/00
תאריך פרסום: 16/01/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/10/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 16/01/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 30/08/2023 שעה: 23:30