ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
Tender for the Design, Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Automated Weather Observation System AWOS for the Israel Airport Authority
מכרז בינלאומי לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת תצפיות מזג אוויר אוטומטית, Automated Weather Observation System AWOS באתרי רשת
מספר מכרז: 2021/070/0348/00
תאריך פרסום: 19/01/2023
תאריך אחרון להגשה: 29/05/2023 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 19/01/2023
תאריך סיום תשלום/רישום: 10/05/2023 שעה: 23:30