ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
Request for Information (RFI) - Noise and Operations Monitoring System (NOMS) Replacement
בקשה לקבלת מידע (RFI) - בנושא מערכות ניטור רעש
מספר בקשה: 03
תאריך פרסום: 16/04/2024
תאריך אחרון למסירת מענים: 16/05/2024
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ (Mrs. Michal Veltz)
דוא"ל איש קשר: michave@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: