ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
פרסום בקשה לקבלת מידע (RFI) - בנושא מערכות לניהול סיכומי דיון, משימות ופרויקטים
מספר בקשה: 03
תאריך פרסום: 21/09/2023
תאריך אחרון למסירת מענים: 31/10/2023
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9751632
פרטי הבקשה: