ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
Request For Information – Multi Deck Container Storage System for Airports
פרסום בקשה לקבלת מידע (RFI) - בנושא פתרונות לאחסון בגובה של מכולות כבודה/מטען תעופתי
מספר בקשה: 02
תאריך פרסום: 14/04/2024
תאריך אחרון למסירת מענים: 30/05/2024
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר מיכאל גרינברג (Mr. Michael Grinberg)
דוא"ל איש קשר: michaelgr2@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: